Novinky

Poslání Pink Crocodile School

Věříme, že má každé dítě právo na vzdělání bez ohledu na jeho duševní a fyzické zdraví. Škola Pink Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život našich žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí. Pink Crocodile School má kromě školy v ČR také projekty v zahraničí, kde pomáháme neslyšícím dětem a dětem s kombinovaným postižením v Asii a Africe, které žijí na hranici chudoby. V těchto regionech se zaměřujeme na pomoc při rehabilitaci, vzdělávání a integraci do společnosti.

#Nakrmkrokodyla je naše nová kampaň podporující lepší život pro děti s těžkým kombinovaným poztižením a výstavbu nového centra a dětského hospicu. Přidejte se k nám.

Zobrazit více